Hukuki Makaleler

Araç Değer Kaybı 2024

Hukuk büromuz değer kaybı konulu uyuşmazlıklarda Türkiye genelinde hizmet vermektedir.

Araç değer kaybı işlemleri de  tüm tazminat konulu işlemler gibi tazminat hukuku ve de sigorta hukuku bilgisi gerektirmektedir. Bu sebeple maddi ve manevi zarara uğramamanız adına kendisini ‘hasar uzmanı’ veya ‘hasar danışmanı’ olarak tanıtan, hukuki bilgi ve yeterliliğe sahip olmayan kişi, kuruluş ve web sitelere itibar etmemeniz gerektiğini önemle  belirtmek isteriz.

Araç Değer Kaybı Nasıl Alınır?

Araç değer kaybı, bir aracın kazaya karışması veya hasar görmesi sonucu değerinin düşmesidir. Bu değer kaybı aracın satış değerindeki düşüş olarak ifade edilir. Değer kaybının tahsili için ilk adım, hasarın belirlenmesidir. Ardından, değer kaybı talebi ilgili taraf ve kurumlara iletilir. Değer kaybını, öncelikle trafik kazasına karışan kusurlu araç maliki, bu aracın Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Mesuliyet  Sigorta ( ZMMS -Trafik Sigorta) poliçesini düzenleyen sigorta şirketi, araç işleteni, aracı kullanan kişi müştereken ve müteselsil olarak  ödemekle yükümlüdür.

Sigorta şirketi gerekli şartların oluşması halinde poliçe kapsamında değer kaybı tazminatını  ödemekle mükelleftir. Ancak, bazı durumlarda her ne kadar poliçe değer kaybı tazminatını kapsasa da sigorta şirketi belli gerekçelerle ödeme yapmaktan imtina edebilir veyahut ödeme tutarı aracın değer kaybını tam olarak karşılamayabilir. Bu durumda  kaza sonucu oluşan değer kaybını talep etmek için arabuluculuk yoluna gidilecek , gerekli hallerde ise mahkeme yoluna başvurulacaktır.

Değer kaybı tahsili sürecinde, delillerin toplanması ve doğru bir şekilde sunulması önemlidir. Ayrıca, mevcut yasalara ve sigorta poliçesinin şartlarına uygun hareket etmek de sürecin sağlıklı sonuçlanması için önem arz etmektedir. Bu sayede, araç sahibi kaybettiği değeri adil bir şekilde ,eksiksiz olarak tahsil edecektir.

Araç Değer Kaybı Nedir?

En geniş anlamda kaza sonrası araç değer kaybı, aracın bir kaza veya hasar almasının ardından pazar değerinde meydana gelen azalmayı ifade eder. Her ne kadar kusursuz onarılmış olsa da aracın satış fiyatında kaza öncesi belirlenen satış fiyatına nazaran düşüş olacağı tartışmasızdır.

Araç Değer Kaybı Şartları Nelerdir?

Araç sahiplerinin araç değer kaybı talebinde bulunabilmesi için belirli şartları yerine getirmesi gerekir:

 • Kaza sonucunda araçta maddi hasar oluşmuş olmalıdır.
 • Aracın değer kaybı doğrudan kaza sonucu oluşmuş olmalıdır.
 • Onarım sonrası aracın değerinde bir azalma olduğu belirlenmelidir.
 • Değer kaybı talebi, onarımların tamamlanmasının ardından yapılmalıdır.
 • Kaza tarihinden itibaren 2 (iki) yıl içinde başvuru yapılmış olmalıdır.
 • Talep sahibi %100 kusurlu olmamalıdır.

Araç Değer Kaybı Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Yargıtay kararlarına göre, araç değer kaybı hesaplanırken dikkate alınması gereken bazı önemli faktörler bulunmaktadır.

Bunlar arasında,

 • Aracın yaşı
 • Hasar boyutu
 • Marka ve model bilgisi
 • Aracın kilometresi
 • İşlem gören parçaların niteliği ve sayısı ,
 • Kazadan önceki ve sonraki teknik durumu,
 • Yapılan onarımların niteliği,
 • Kazanın etkisiyle araçtaki mevcut ve olası kusurlar gibi unsurlar yer almaktadır. Bu faktörler, değer kaybının adil bir şekilde belirlenmesi için göz önünde bulundurulmalıdır.

Yargıtay’ın benimsediği bir diğer önemli prensip ise, değer kaybının belirlenmesinde objektif ve bilimsel verilere dayanılması gerektiğidir. Bu çerçevede, değer kaybı hesaplamasında bilirkişi raporlarına başvurulur ve bu raporlar mahkemelerde delil olarak kabul edilir.Sıkça kullanılan hesaplama formülü ise şu şekildedir;

Total Değer Kaybı, Baz Değer Kaybı ile Hasar Boyutlu Katsayısı ve Araç Kullanılmışlık Düzeyi

Baz Değer Kaybı = Aracın Rayiç Değeri x %19

Total Değer Kaybı:

Total Değer Kaybı, Baz Değer Kaybı ile Hasar Boyutlu Katsayısı ve Araç Kullanılmışlık Düzeyi (Km) Katsayısının çarpımından elde edilir.

Bu formüllerin kullanımına örnek vermek gerekirse:

Aracın rayiç değeri 1.000.000, TL ise, Baz Değer Kaybı = 1.000.000 TL * %19 = 190.000 TL olur.

Hasar Boyutlu Katsayısı ve Araç Kullanılmışlık Düzeyi (Km) Katsayısı gibi faktörler belirlendikten sonra, bu değerler formüldeki yerlerine yerleştirilerek Total Değer Kaybı hesaplanır.

Araç değer kaybı hesaplaması, araç sahipleri ve sigorta şirketleri için önemli bir husustur. Doğru bir hesaplama, hem araç sahiplerinin adil bir tazminat almasını sağlar hem de sigorta şirketlerinin riski doğru bir şekilde değerlendirmesine yardımcı olur. Güncel yaklaşımların ve teknolojik gelişmelerin kullanılması, araç değer kaybı hesaplamalarının daha doğru ve güvenilir olmasını sağlar.

Eskişehir Araç Değer Kaybı Avukatı

Hukuk büromuz Araç değer kaybı tazminatı konusunda Türkiye genelinde profesyonel hizmet vermektedir.2024 Araç Değer Kaybı Hesaplama başta olmak üzere tüm değer kaybı soru ve başvurularınız için hukuk büromuz ile iletişime geçebilirsiniz.

Kazaların ardından maddi zararlarla uğraşmak, hem zaman alıcı hem de karmaşık bir süreçtir. Bu aşamada maddi zararların eksiksiz tazmin edilebilmesi için konusunda uzman bir avukatın profesyonel desteğinin önemi büyüktür. Bu makalede, araç değer kaybı tazminatında avukatın rolünü ve önemini ele alacağız.

Hukuki Bilgi ve Deneyim: Değer kaybının tespiti, değerlendirilmesi ve tahsili gibi adımların her biri karmaşık hukuki prosedürler gerektirir.Değer kaybı konusunda uzman avukatın hukuki bilgi ve deneyimi bu süreçlerin daha etkin ve adil bir şekilde yürütülmesini sağlar. 4

Değer Kaybının Belirlenmesi: Değer kaybı konusunda uzman avukat, aracın kaza öncesi ve sonrası değerini karşılaştırarak ve gerekli formül hesaplamalarını gerçekleştirerek değer kaybı miktarını belirlerler. Bu değerlendirme, aracın markası, modeli, yaş ve kaza geçmişi gibi bir çok faktör göz önünde bulundurularak yapılır.

Sigorta Şirketleri İle Müzakere: Sigorta şirketleri genellikle tazminat ödemekten kaçınır veyahut ödenen miktarı minimize etmeye çalışırlar. Ancak, tecrübeli bir araç değer kaybı avukatı, müvekkilinin haklarını korumak için sigorta şirketleriyle etkili şekilde müzakerelerini yürütür ve müvekkilinin adil bir tazminat almasını sağlar.

Dava Durumunda Temsil: Bazı hallerde değer kaybı tazminatını almak için dava yoluna gitmek gerekebilir. Bu süreçte, arabuluculuk sürecinin yürütülmesi,etkili bir dava dilekçesinin hazırlanması ,hukuki belgelerin hazırlanması, bilirkişi raporunun incelenmesi ve gerekli itirazların sunulması ve delillerin toplanması , sunulması gibi adımlar avukat tarafından yerine getirilir. Sonuç olarak, değer kaybı tazminatı hususunda alacağınız hukuki hizmetin rolü büyük öneme sahiptir.

Değer kaybı tazminatı davalarında bir avukattan profesyonel destek almak, siz müvekkillerin haklarını korumak ve adalete ulaşmak için önemli bir adımdır. Haklarınızı korumak için doğru adımları atmaktan çekinmeyin ve değer kaybı konusunda Türkiye genelinde profesyonel hizmet sunan hukuk ofisimizle iletişime geçin.

Araç Değer Kaybı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Araç değer kaybı nedir?

Kaza yapan ve onarılan bir aracın değerinde meydana gelen azalmaya “Araç Değer Kaybı” denilmektedir. Yargıtay, araç değer kaybını şu şekilde tanımlamaktadır; değer kaybı zararı, aracın olay tarihindeki değeriyle hasarı giderildikten sonra (tamir edilmiş hali ile) edeceği değer arasındaki farktan ibarettir.

Araç değer kaybında süre aşımı var mı?

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereği kazanın meydana geldiği tarihten itibaren 2 yıl içerisinde değer kaybının karşılanması için başvuru yapılmalıdır.

Araç değer kaybı kimden talep edilir?

Değer kaybını, öncelikle trafik kazasına karışan kusurlu araç maliki, bu aracın Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Mesuliyet  Sigorta ( ZMMS -Trafik Sigorta) poliçesini düzenleyen sigorta şirketi, araç işleteni, aracı kullanan kişi müştereken ve müteselsil olarak  ödemekle yükümlüdür.

Kazada %25 kusurluyum, değer kaybı talep edebilir miyim?

Meydana gelen kazada %100 kusurlu olmadığınız takdirde her zaman değer kaybı talebinde bulunabilirsiniz. Karşı araçta %25 -%50 veya %100 oranında kusur var ise, oran nispetinde değer kaybı tazminatı alabilirsiniz. Örneğin aracınızda 200.000 değer kaybı olduğunu düşünelim.%25 kusurlu olduğunuz için tarafınıza 150.000 TL değer kaybı ödemesi yapılacaktır.

Araç değer kaybı ne kadar sürede ödenir?

Sigorta şirketlerinin  yazılı başvurudan itibaren 15 gün içinde ödemeyi yapması gerekmektedir. Bu süre içinde ödeme yapılmadığı takdirde hukuki yollara başvurabilirsiniz.

Sigorta şirketi talebi reddeder veya ödeme yapmazsa ne olur?

Kusursuz araç sürücüsünün sigorta şirketine yapmış olduğu başvuru 15 gün içerisinde cevaplanmazsa ya da talep reddedilirse hak sahibi sigorta tahkim komisyonuna ya da görevli mahkemeye başvurarak değer kaybının tahsili yoluna gidebilir.

Araç değer kaybı davası hangi mahkemede açılır?

Araç değer kaybı davalarında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir. Ancak her iki tarafın tacir sıfatına haiz olması durumunda görevli mahkeme Asliye Ticaret Mahkemesi olacaktır. Değer kaybı davasının Asliye Ticaret Mahkemesinde açılması halinde TTK. nın değişik 5/A maddesi uyarınca dava açılmadan önce arabulucuya zorunlu başvuru şartı yerine getirilmelidir

Dava açmadan önce sigorta şirketine başvurmak zorunlu mu?

Trafik kazalarından kaynaklanan tazminatlar için, zarar gören kişilerin dava açmadan önce sigorta şirketine yazılı olarak başvuru yasa gereği dava şartıdır. Sigorta şirketleri 15 gün içinde başvuruyu cevaplamaz ise veya verilen cevap talebi karşılamazsa, zarar gören dava yoluna gidebilecektir.

Aracım eski model, araç değer kaybı başvurusu yapabilir miyim?

Araç değer kaybı talebinde araç yaşı sınırı bulunmamaktadır.Araç değer kaybı talebinde aracın yaşı tazminat hesaplamasında önem kazanmaktadır.Aracınızın yaşı ne olursa olsun değer kaybı talebinde bulunabilirsiniz.

Kusurlu tarafın trafik sigortasının olmadığı durumda değer kaybı talep edebilir miyim?

Bu durumda hak sahibi kusurlu aracın malikinden, aracı işletenden ve kusurlu araç sürücüsünden değer kaybı talebinde bulunulacaktır.

Aracımı kaza sonrası sattım yine de değer kaybı talep edebilir miyim?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 23/02/2017 tarih, 2017/176 no’lu kararı uyarınca, kaza sonrası aracını satanlar da araç değer kaybı talep edebilmektedir.

Hangi araçlar değer kaybı talebinde bulunamaz?

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu  Mali Sorumluluk  Sigortası Genel Şartları gereği Genel Tekerlekli/paletli ve zırhlı toplumsal müdahale araçları, belediye otobüsleri, yol süpürme araçları, itfaiye araçları ve yabancı plakalı araçların karıştığı kazalarda hasar sebebiyle değer kaybı talebinde bulunulamayacaktır.

Aracım 200 bin KM’de kaza yaptı araç değer kaybı alabilir miyim?

Trafik Sigortası Genel Şartlarında 2021 yılında yapılan değişiklik ile araç değer kaybında 165.000 km sınırı kaldırıldı .Yeni düzenleme gereği aracınızın kilometesi kaç olursa olsun araç değer kaybı tazminatına hak kazanabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir