Eskişehir İcra ve İflas Hukuku; Eskişehir’de icra avukatı taleplerine özenle yanıt veren Perihan DEMİRKALA ACAR avukatlık büromuz, borçlunun borcunu ödememesi durumunda harekete geçerek İcra ve İflas Müdürlüğü aracılığıyla borçlu kişinin varlıklarını tespit ediyor. İcra ve İflas Hukuk Kanunu’na uygun olarak hareket eden firma, borçlunun alacaklıya olan borcunu ödemesi için titizlikle çalışıyor. Eskişehir icra iflas avukatı taleplerinizde, borcunuzu alabilmeniz için gerekli olan çalışmayı büyük bir özenle sunuyoruz. Ayrıca, icra avukatı taleplerinizde hukuki danışmanlık hizmetiyle birlikte dava avukatlığı hizmeti de sunuyoruz.

✅ Eskişehir İcra ve İflas Avukatı :Perihan DEMİRKALA ACAR
✅ Telefon :0543 626 92 93
✅ Adres :Cumhuriyet Bulvarı Petkon İş Merkezi No:90/12 Odunpazarı/Eskişehir
✅ Mail :av.perihandemirkala@gmail.com

Eskişehir İcra ve İflas Avukatı Olarak Neler Yapıyoruz?

Eskişehir’de icra ve iflas avukatı olarak faaliyet gösteren firmamız, icra takibi, ihalenin iptali, imza ve borca itiraz, ihtiyati haciz ve ihtiyati hacze itiraz, menfi tespit ve istirdat davaları gibi konularda hizmet vermektedir. Bu hizmetlerimiz kapsamında aşağıdaki görevleri yerine getiriyoruz:

 • Borçlu ve alacaklı arasında anlaşma sağlamak, borcun tahsil edilmesini temin etmek amacıyla çalışmalar yapmak.
 • Borcun tahsil edilememesi durumunda, borçlunun borcunu icra müdürlüğü aracılığıyla ödemesi için gerekli işlemleri başlatmak ve takip etmek.
 • Müvekkillerin dava sürecini baştan sona takip etmek ve savunmalarını sağlamak.
 • Borçlu tarafın taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına haciz konulması için gerekli işlemleri başlatarak satışın gerçekleştirilmesine yardımcı olmak ve alacaklının alacağını tahsil etmesine destek olmak.
 • Karşılıksız çek davalarının takibini yapmak ve sonuçlandırmak.
 • İhalenin feshi için gerekli işlemleri gerçekleştirmek ve hukuki süreci takip etmek.
 • İcra takibine ve icra davalarına itiraz etmek ve süreci takip etmek.
 • Haciz işlemlerinin başından sonuna kadar müvekkille iletişim halinde kalmak ve her türlü hukuki sorumluluğu üstlenmek.
 • İcra ceza davaları.
 • İcra mahkemelerinde görev alanındaki bütün konular.
 • İhtiyati haciz davaları.
 • İflasın ertelenmesi davası.
 • İhalenin feshi davalarında.
 • İflas davaları.
 • İlamsız, ilamlı ve kambiyo senetlerine dayalı icra takipleri.
 • İtiraz ve itirazın iptali davası.
 • Tasarrufun iptali davaları.
 • Menfi tespit davaları.
 • İstirat davaları.
 • Borçlu vekilliği.