Tazminat Davası, hukuka aykırı bir eylem neticesinde meydana gelen zararların karşılanması amacıyla, maddi ve manevi şekillerde, mahkemeler yolu ile zararların tazmin edilmesi amacıyla açılan bir dava türüdür.

Tazminat davası maddi ve manevi olarak açılabilir. Maddi ve Manevi tazminat davaları beraber açılabileceği gibi ayrı ayrı da açılabilir. Bir hukuka aykırılığın kişinin malvarlığında eksilmeye neden olduğu durumlarda maddi tazminat davası açılır. Maddi tazminat davalarında zarar genellikle bilirkişiler tarafından teknik araçlar ile ölçülebilir niteliktedir. Hukuka aykırılığın kişide yıpranma, sıkıntı, üzüntü ve ruhunda acıya sebep olduğu durumlarda ise manevi tazminat davası açılır. Manevi tazminat taleplerinde kişinin manevi nitelikteki zararı teknik araçlar ile ölçülebilir değildir.

Alanında uzman avukat Perihan DEMİRKALA ACAR tarafından tazminat hukuku uyuşmazlıklarında hem danışmanlık hizmeti verilmekte hem de dava vekilliği yapılmaktadır.

✅ Eskişehir Tazminat Avukatı :Perihan DEMİRKALA ACAR
✅ Telefon :0543 626 92 93
✅ Adres :Cumhuriyet Bulvarı Petkon İş Merkezi No:90/12 Odunpazarı/Eskişehir
✅ Mail :av.perihandemirkala@gmail.com

Tazminat Davası Nedir?

Tazminat Davası, hukuka aykırı bir eylem neticesinde meydana gelen zararların karşılanması amacıyla, maddi ve manevi şekillerde, mahkemeler yolu ile zararların tazmin edilmesi amacıyla açılan bir dava türüdür.

Tazminat davası maddi ve manevi olarak açılabilir. Maddi ve Manevi tazminat davaları beraber açılabileceği gibi ayrı ayrı da açılabilir. Bir hukuka aykırılığın kişinin malvarlığında eksilmeye neden olduğu durumlarda maddi tazminat davası açılır. Maddi tazminat davalarında zarar genellikle bilirkişiler tarafından teknik araçlar ile ölçülebilir niteliktedir. Hukuka aykırılığın kişide yıpranma, sıkıntı, üzüntü ve ruhunda acıya sebep olduğu durumlarda ise manevi tazminat davası açılır. Manevi tazminat taleplerinde kişinin manevi nitelikteki zararı teknik araçlar ile ölçülebilir değildir.

Alanında uzman avukat Perihan DEMİRKALA ACAR tarafından tazminat hukuku uyuşmazlıklarında hem danışmanlık hizmeti verilmekte hem de dava vekilliği yapılmaktadır.

Tazminatın tarafları gerçek kişiler ve tüzel kişiler olabilmektedir. Tüzel kişilerden manevi tazminat talep edilemez. Tazminat davasında talep edilen paradır.

Tazminat davalarında sorumluluk Türk Borçlar Kanun’u hükümlerine göre belirlenmektedir. Türk Borçlar Kanun’unda kusurlu sorumluluk ve kusursuz sorumluluk detayları belirlenmiştir. Zarar gören kişi, kusur sorumluluğunun söz konusu olduğu uyuşmazlıklarda zarar verenin kusurunu ispat ile yükümlüdür.

Eskişehir Tazminat Avukatı

Avukat Perihan DEMİRKALA ACAR, tazminat davalarında müvekkillerine avukatlık, arabuluculuk ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Maddi ve Manevi tazminat konularında, aşağıdaki alanlarda Perihan DEMİRKALA ACAR dan hukuki danışmanlık almak için iletişim bölümünden büromuza ulaşabilirsiniz.

 • İş Yerindeki Kazalar Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası
 • Trafik Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası
 • Sözleşme İhlali Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası
 • Suç İşlenmesi Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası
 • Hatalı Doktor Uygulamalarından Kaynaklanan Malpraktis Davaları
 • Boşanma Davası Maddi ve Manevi Tazminat Davası
 • Basında Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası
 • Sosyal Medyada Kişilik Haklarının İhlali Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası
 • Marka ve Patent Haklarının İhlali Nedeniyle Maddi ve
 • Manevi Tazminat Davası
 • İdari Hizmetin Kusurundan Kaynaklanan Tazminat Davaları